logo
ICON
ICON 0
201808051204giao-hang-toan-quoc.jpg

Chính sách giao hàng

30/07/2018

Chính sách giao hàng

1. Phạm vi áp dụng

Khu vực TPHCM

2. Thời gian đặt hàng và nhận hàng

Thời gian đặt hàng từ 8h30 –20h30.

  • Giao trong vòng 30 phút hoặc theo yêu cầu (thời gian giao hàng có thể bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bất khả kháng).

  • Giao hàng trong 1 tiếng (khoảng cách 10 km, thời gian giao hàng có thể bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bất khả kháng).

  • Giao hàng trong 2 tiếng (khoảng cách từ 10 km đến 20 km, thời gian giao hàng có thể bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bất khả kháng).

Thời gian đặt hàng từ 20h30 – 8h30 sáng hôm sau : Giao trước 11 giờ sáng hôm sau hoặc theo yêu cầu.

Tags

Bình luận

Sản phẩm nổi bật

Tags